gazownik Wrocław

Rozległa sieć rurociągów dostosowanych do transportu gazu ziemnego pod wysokim i niskim ciśnieniem umożliwia transport gazu ziemnego z punktów wydobycia do punktów odbioru tego surowca. Wzdłuż trasy transportowej występują trzy główne typy rurociągów:

  • system zbiorczy
  • rurociągi przesyłowe
  • linie dystrybucyjne

W skład systemu rurociągów zbiorczych wchodzą rurociągi niskociśnieniowe o małej średnicy, którymi surowy gaz ziemny transportowany jest z miejsca produkcji do zakładu przetwórczego, gdzie jest on oczyszczany i przygotowywany do końcowego wykorzystania.

Rurociągi przesyłowe to linie wysokiego ciśnienia o dużej średnicy, które przewożą duże ilości gazu ziemnego na duże odległości do odbiorców lub węzły eksportowe.

System linii dystrybucyjnych to sieć odległościowa o mniejszej średnicy, która dostarcza gaz ziemny do małych odbiorców końcowych, w tym do domów i przedsiębiorstw, ale z wyłączeniem dużych odbiorców przemysłowych, którzy są podłączeni bezpośrednio do systemu przesyłowego. Gdy taka linia znajduje się w okolicach mieszkalnych, bardzo łatwo wówczas, aby w gospodarstwie domowym stworzyć instalacje gazowe Wrocław.

Łańcuch dostaw w przemyśle gazu ziemnego składa się ze złożonej logistycznie sieci kroków w postaci: dostaw, tranzytu, magazynowania i popytu. Gaz ziemny to nie tylko kluczowy wkład do systemów energii pierwotnej, ale także cenny surowiec dla przemysłu. Łańcuch dostaw gazu ziemnego jest również organizmem ewoluującym, ponieważ branża nieustannie wprowadza innowacje w zakresie dostarczania nowych możliwości dostępu, dostarczania i użytkowania swojego produktu. Z produktem tym w postaci gazu ziemnego należy obchodzić się bezpiecznie oraz warto skonsultować się z gazownik Wrocław.

By admin