gaz_wroclaw

Każde wydobycie paliw kopalnych jest szkodliwe dla środowiska i zwiększa nasz ślad ekologiczny. Jeśli więc pytanie brzmi „Czy gaz ziemny jest gorszy dla środowiska niż energia słoneczna?”, odpowiedź brzmi: tak. Ale jeśli zapytamy „Czy gaz ziemny jest najbardziej przyjaznym dla środowiska kopalnym źródłem energii?”, odpowiedź brzmi również tak.

Największym zagrożeniem związanym z wydobyciem gazu ziemnego jest proces szczelinowania, wykorzystujący duże ilości wody z lokalnych zbiorników wodnych i zanieczyszczający strumienie. Poza tym proces ten uwalnia do powietrza metan. Podczas gdy emisja dwutlenku węgla nie jest tak wysoka, spalanie gazu ziemnego uwalnia również metan, który jest silnym gazem cieplarnianym, który w dużych ilościach przedostaje się do atmosfery. Spalanie gazu ziemnego emituje również tlenek węgla, tlenki azotu (NOx) i dwutlenek siarki (SO2). Jest również niebezpieczny, jeśli nie jest transportowany lub wydobywany w sposób odpowiedzialny. Produkcja gazu ziemnego może zakończyć się wybuchem, jeśli nie zostanie prawidłowo przeprowadzona. Jeśli chcesz informacji odnośnie jakości dostarczanego gazu skontaktuj się z gazownik Wrocław. Dzięki usłudze Podłączenie kuchenki gazowej Wrocław państwa kuchenka zostanie podłączona w bezpieczny sposób.

Problem z gazem ziemnym polega na jego magazynowaniu: objętość gazu wymaga większych miejsc magazynowych, których utrzymanie jest kosztowne. Dużą wadą jest to, że gaz ziemny nie należy do paliw odnawialnych. Według Worldometers do wydobycia pozostały tylko 52 lata zasobów gazu ziemnego. Jednak Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) twierdzi, że globalna baza zasobów gazu ziemnego jest ogromna i szerzej rozproszona geograficznie niż ropa – jest więc bardziej niezawodnym źródłem energii.

Według nowych badań National Geographic mówi nam, że gaz ziemny jest znacznie „brudniejszym” źródłem energii, niż sądziliśmy. Oznacza to, że emisje metanu mają jeszcze większy wpływ, niż sądziliśmy. Jednak bez odpowiedzi pozostaje proste pytanie: czy gaz ziemny (i metan) to tylko „paliwo pomostowe” między paliwami kopalnymi a energią odnawialną, czy też pozostanie z nami na długo? Podczas gdy sygnały z otoczenia sugerują pierwszą opcję, rynek mówi nam wręcz przeciwnie. Gaz ziemny nie rozwiąże problemu globalnego ocieplenia.

Podsumowując:

Najbardziej przyjaznym dla środowiska paliwem kopalnym jest gaz ziemny. Emisje z elektrowni opalanych gazem powodują o 50% mniej dwutlenku węgla (CO2) podczas spalania w porównaniu z elektrownią węglową. Kluczowe zalety: Tani Ma mniej emisji dwutlenku węgla niż inne paliwa kopalne Wiarygodny Niedogodności: Kosztowne w przechowywaniu Niebezpieczne: może wybuchnąć Ma znacznie więcej emisji CO2 i metanu niż energia słoneczna czy wiatrowa Szczelinowanie hydrauliczne może niszczyć naturalne siedliska Produkcja gazu ziemnego nie rozwiązuje kryzysu klimatycznego, ale jest „mniejszym złem” w porównaniu z innymi paliwami kopalnymi.

By admin